Go to Top

2014. augusztus hónap szerzője – Devecseri Gábor (1917-1971)

image001Devecseri Gábor 1917-ben született Budapesten. A művészethez vonzódó családban az iskolás fiú hamar rákapott az olvasásra, és költői ambíciói is korán jelentkeztek. A gimnáziumban barátaival irodalmi folyóiratot alapított, és Karinthy Gábor barátjával 15 éves korukban első verseskötetüket is megjelentették. Érettségijét a budapesti Református Gimnáziumban szerezte, utána a Pázmány Péter Egyetem görög – latin szakán tanult tovább. Egyetemi évei kezdetén már jól ismerte a görög-latin irodalmat, és a nagy klasszikusok – Catullus, Horatius – hatása érződött is fiatalkori versein. A műfordítást is a görögökkel kezdte, alig húszévesen Catullust fordított, mit Homérosz himnuszai követtek.
A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozott. Az ő fordításában ismerjük Catullus, Plautus, Platón, Hérodotosz, Arisztophanész és Ovidius számos művét. Ekkor tökéletesedett ki fordítói képessége, mert nem csak magyarra fordított, hanem igyekezett az eredeti szöveg zeneiségét is visszaadni. 1952-ben megjelent az Iliász, amiért Kossuth-díjjal jutalmazták. Költői főműve az 1970-ben megjelent Bikasirató, amelyben megjeleníti a védteleneket sújtó anyagi érdekek miatti durva erőszakot. Érzékeny lelkű, jó szándékú, segítőkész férfi volt. Szerette a szépet, a szerelmet, az élet minden gyönyörűségét. Élni akarását bizonyítja, hogy betegsége idején, a kórházi ágyon is dolgozott, s mikor már nem volt ereje az íráshoz, magnószalagra rögzítette gondolatait.
1971-ben halt meg Budapesten.

Forrás: http://www.mora.hu/alkoto/devecseri-gabor

Keressétek a könyvtárban:

image002