Go to Top

Deponeja ordo

En la biblioteko oni povas trovi la librojn sur la liberaj bretoj laŭ la deponejasignoj.
La deponeja signo difinas la lokon de iu libro, okupitan en la biblioteko per ciferoj kaj literoj. Tiu ĉi signo troviĝas sur la spino kaj sur la titolpaĝo de la libro.

La signo de la beletraj verkoj estas unulinia.

La tielnomata Cutter-numero konsistas el unu litero kaj unu ducifera numero.
La litero estas la unua litero de la aŭtora nomo aŭ de la titolo, la ducifera numero montras la vicordon ene de la litero.
Ekzemple: la deponeja signo de „A római költők antológiája” (Antologio de romiaj aŭtoroj) estas R 80, tiu de la verkoj de Ady Endre estas A 25.

La sciokomunikaj verkoj troviĝas en faka ordo en la biblioteko, tio estas la literaturaĵoj de la unuopaj sciencobranĉoj viciĝas unu apud la alia. La fakan ordon oni kreas helpe de la Universala Dekuma Klasifiko=UDK.

Sur la bretoj helpas la orientiĝon klapetoj, sur kiuj estas legeblaj deponejaj cifersignoj kaj ties tekstaj signifoj.

La deponeja signo de la sciokomunikaj verkoj estas dulinia. La supra linio estas tricifera numero laŭ UDK. La malsupra linio etas signo de la alfabeta ordo ene de tiu tricifera numero.

Kelkaj bazaj reguloj de la biblioteka alfabeta ordigo

1. Oni ne diferencigas longajn kaj mallongajn vokalojn, ili estas taksataj kiel samaj literoj.
Ekz. a=á; o=ó

2. Digrafojn oni taksas kiel apartajn konsonantojn:

Ekz. cs = c + s            Escepte la konsonantojn „s” kaj „sz”.

3. Aŭtoroj de la sama familia nomo estas alfabete ordigataj laŭ la propra nomo.

Ekz. Nagy István, Nagy László, Nagy Mária

4. Ĉe nehungaraj aŭtoroj oni devas meti antaŭen la familian nomon.

Ekz. Nöstlinger, Christine

5. En la titolo de libro oni preteratentas difinan artikolon.

 Ekz.    Bálnák és delfinek       A téli tücsök meséi      Vulkánok

6. La verkojn de la sama aŭtoro oni alfabete ordigas ankaŭ laŭ la titoloj de la verkoj.

Ekz. Csukás István: Ágacska  Keménykalap és krumpliorr   Süsü, a sárkány

 eszperanto