Go to Top

Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO)

image0010          Általános művek

001      Tudomány általában

020      Könyvtárügy

030      Általános lexikonok, enciklopédiák

 

image0021          Filozófia, pszichológia

100      Filozófia

150      Lélektan

170      Logika

180      Esztétika, etika

 

image0042          Vallás

200      Vallás és tudomány

220      Biblia. Szentírás. Ó- és Újtestamentum

280      Kereszténység. Kereszténység vallása

290      Nem keresztény vallások

292      Klasszikus mitológia. Görög-római vallás

 

image0063          Társadalomtudományok

300      Társadalomtudomány általában

301      Szociológia

310      Statisztika

320      Politika

323      Belpolitika

327      Külpolitika

330      Közgazdaságtan

340      Jog, jogtudomány, jogtörténet

342      Alkotmányjog. Államjog. Közjog

355      Hadügy, hadtudomány. Hadsereg

370      A nevelés általában. A nevelés története

Iskolapolitika. Közoktatásügy

390      Néprajz

391      Népviselet. Divat, ruházat

395      Társadalmi érintkezés. Illemszabályok

 

image0085          Természettudományok

500      Természettudomány általában

510      Matematika

520      Csillagászat, asztronómia

530      Fizika

540      Kémia, vegytan, ásványtan

550      Földtan, geológia

560      Őslénytan

570      Biológia

580      Növénytan, botanika

590      Állattan, zoológia

 

image0106          Alkalmazott tudományok

608      Feltalálók, találmányok

610      Orvostudomány, egészségügy

620      Technika, műszaki tudományok általában

629      Járművek technikája

630      Mezőgazdaság

635      Kertészet. Virágkertészet. Dísznövények

636      Állattenyésztés, halászat, vadászat, akvarisztika

641      Konyha, főzés, szakácskönyvek

646      Ruházat, varrás, kötés, horgolás

655      Könyvnyomtatás, nyomdászat

656      Közlekedés

681      Számítástechnika

689      Barkácsolás

 

image0127          Művészetek, játék, sport

700      Művészettörténet általában

720      Építőművészet, építészet története

730      Szobrászat

745      Iparművészet

750      Festészet

770      Fényképészet

780      Zene, zenetörténet

790      Szórakozás

792      Színházművészet, opera, balett, báb

793      Tánc, bűvészkedés

794      Társasjátékok, sakk, rejtvények

796      Sport

799      Horgászat, vadászat

 

image0148          Nyelv és irodalom

800      Nyelvtudomány. Általános nyelvészet

800.1   Magyar nyelv

800.2   Angol nyelv

800.3   Német nyelv

801      Szótárak

810      Irodalomtudomány általában

894      Magyar irodalom

 

image0169          Földrajz, életrajz, történelem

908      Honismeret. A világ országai

910      Földrajztudomány, utazás

913      Világföldrajz

914      Európa földrajza

920      Életrajzok

930      Régészet, művelődéstörténet, világtörténet

931      Ókori történelem

940      Európa története

943.9   Magyarország története