Go to Top

Könyvtárhasználati szabályzat

A könyvtárostanár 8-16 óráig tartózkodik az iskolai könyvtárban (péntek kivételével, akkor 12-15-ig).

8-12 óráig munkaköri feladatként a könyvtár zárva tartása mellett a könyvtári állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka, iskolai kapcsolattartás történik.

Kölcsönzés: hétfőtől-csütörtökig 12-16 óráig, pénteken 12-15 óráig

A könyvtár használói köre:

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.

A könyvtárhasználat módja és feltételei:

Helybenhasználat:

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

–          olvasótermi, kézikönyvtári állományrész

–          különgyűjtemények (folyóiratok, AV anyagok stb.)

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

Kölcsönzés:

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.

Kölcsönzési idő két hét. Első osztályban 1, második osztályban 2, harmadik osztályban 3, felsőbb osztályokban maximum 4 könyvet lehet egyszerre kölcsönözni.

Az elveszett vagy erősen megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.

A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. A nem teljesíthető olvasói igények indokolt esetben külső forrásból elégíthetők ki.

Csoportos használat:

Az osztályok, a tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtárostanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok, szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak.

A könyvtár helyisége órarendszerű tanítás vagy/és értekezletek számára nem vehető igénybe, mert akadályozzák a könyvtár működését.

Egyéb szolgáltatások

A tanulók számára az Internet-használat csak a tanulmányi munkával összefüggő témákban engedélyezett.

A könyvtár számítógépeire kívülről hozott anyagot felvinni tilos.

Nyomtatni, fénymásolni csak indokolt esetben, a könyvtárostanár engedélyével lehet.

Minden használó köteles a gépek és a szoftverek állapotára vigyázni. A használó hibájából keletkezett kárt meg kell téríteni.

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: szaktantermekben, napközis termekben, tanulószobában.