Go to Top

Regularo pri la uzo de la biblioteko

Regularo pri la uzo de la biblioteko:

La bibliotekisto-instruisto restadas en la biblioteko de la 8-a ĝis la 16-a horoj (escepte vendredon, kiam de la 12-a ĝis la 15-a).
Inter la horoj 8a-12a kiel partojn de sia taskaro, ne malfermante la bibliotekon li/ŝi plenumas jenajn taskojn: pligrandigo kaj prizorgado de la libraro, biblioteka esplora laboro, interkontaktiĝo kun la lernejo.

Libropruntado: de lundo ĝis ĵaŭdo inter la horoj 12a-16a, vendrede  inter la 12a-15a.

1. Uzantaro de la biblioteko:

La lernejan bibliotekon rajtas uzi gelernantoj, pedagogoj, administraj kaj teknikaj laboristoj de la lernejo. La registriĝo kaj la uzo de la servoj estas senkosta.

Ĉesigo de la lernejana- kaj de la dung-rilato povas okazi nur post la kvitigo de eventuala biblioteka ŝuldo.

2. Maniero kaj kondiĉoj de la uzo de l’ biblioteko:

Surloka uzo:

El la dokumentoj de la lerneja biblioteko nur surloke estas uzeblaj:

–          la stoko de la legoĉambro kaj de la referenca biblioteko

–          specialaj kolektaĵoj (periodaĵoj, aŭdovidaj materialoj ktp.)

La nur surloke uzeblajn dokumentojn la instruistoj  de la diversaj fakoj povas tamen en fundamentita okazo pruntepreni por unuopaj studhoroj dum la tempo, kiam la biblioteko estas fermita.

Pruntado:

Oni rajtas elporti iun ajn dokumenton el la biblioteko nur kun scio de la bibliotekisto-instruisto.

La pruntoperiodo estas du semajnoj. La maksimuma nombro de la libroj, prunteblaj por unu fojo, en la unua klaso estas 1, en la dua klaso estas 2, en la tria klaso estas 3, kaj en la pli superaj klasoj estas 4.

Perditajn, aŭ grave damaĝitajn dokumentojn la leganto devas kompensi per perfekta ekzemplero, aŭ per alia verko, necesa por la biblioteko.

Aktuale ne haveblaj, pruntitaj dokumentoj estas antaŭmendeblaj. Se la biblioteko mem ne povas plenumi iun peton de leganto, en fundamentita okazo la deziro estas plenumebla el ekstera fonto.

Grupa uzado:

La bibliotekisto-instruisto, la klasestroj, la fakaj instruistoj povas aranĝi fakajn lecionojn, ekzercadojn por la klasoj, fakrondoj kaj grupoj de lernantoj.

La ejo de la biblioteko ne estas uzebla por laŭhorara instruado kaj/aŭ por konferencoj, ĉar tio malhelpus la funkciadon de la biblioteko.

Ceteraj servoj

La uzado de Interreto fare de la gelernantoj, estas permesata nur en temoj, ligitaj al la lernejaj taskoj.

Estas malpermesate alŝuti eksterajn materialojn al la komputiloj de la biblioteko. Nur en fundamentita okazo kaj kun permeso de la bibliotekisto-instruisto oni rajtas printi aŭ fotokopii.

Ĉiuj uzantoj devas zorgi pri la stato de la maŝinoj kaj de la softvaroj.
La uzantoj devas kompensi la damaĝojn, estiĝintajn pro ilia eraro.

La lerneja biblioteko povas loki deponstokon: en fakaj lernoĉambroj, dumtagejoj, studejoj.