Go to Top

Servoj

La servoj de nia lerneja biblioteko:

La lerneja biblioteko estas malfermita en ĉiuj instrutagoj. Por la uzantoj (lernantoj kaj dungitoj de la lernejo) la servoj estas senkostaj. Surloka uzado, pruntado kaj grupa uzado estas certigitaj.

A) Biblioteka tereno, biblioteka okazejo

 • okazejo de fontobazaj lecionoj, kie la lernantoj ellernas memstaran lernadon, la metodojn de la serĉado kaj uzado de informoj
 • okazejo de lecionoj pri la uzado de la biblioteko
 • racia tempopasigo por tiuj, kiuj atendas buson, aŭ posttagmezan ekzercadon
 • komunuma tereno
 • scenejo de kulturaj programoj
 • ejo por lerni

B) Informoj

 • priatentado de fakaj kaj studkonkursoj
 • priatentado de la faka gazetaro, pretigo de rekomendoj por la unuopaj laborteamoj
 • loko por certigi publikecon por la bazaj dokumentoj pri la funkciado de la lernejo

C) disponigo de dokumentoj

 • por studhoroj
  • vortaroj, ekzercaroj en granda kvanto
  • studhoraj demonstriloj
  • por la sinpreparo al studhoro
   • fontoj (metodiko, sciencpopularigaj verkoj, fakaj libroj, KD-j, lumdiskegoj, interreto)
   • iloj (fotokopiilo, komputilo)
   • fontoj, taskoj por diferencigo kaj por zorgado pri talentuloj
   • por la lernado
    • pruntado de devigaj kaj rekomendataj legaĵoj
    • fontoj por – kaj helpo al devigaj taskoj kaj kromtaskoj
    • pruntado de lernolibroj (nepagendaj lernolibroj, daŭraj lernolibroj)
    • fontoj kaj ilaro por projektaj laboroj, studkonkursoj

D) Evoluigo de la informadika kulturo, legantiga edukado

 • por ĉi ties intereso: organizado de bibliotekaj lecionoj, programoj
 • subtenado de la kolegoj per ideoj, taskfolioj

E) Elektronikaj servoj

 • plurlingva, interaktiva biblioteka retportalo
  • bibliotekaj novaĵoj
  • aktualaĵoj
  • kulturaj kaj komunutilaj enhavoj
  • konoj pri uzo de biblioteko
  • programoj por popularigi legadon
  • lokhistorio
  • fotoalbumo
  • Servoj de TTT 2,0
  • La datenbanko „Szirén”
   • elektronika datenbanko konsultebla dum 24 horoj
   • pruntado kaj antaŭmendo konektite