Go to Top

Szolgáltatások

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A könyvtárhasználók (iskola tanulói és alkalmazottai) számára a szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe. Biztosított a helyben használat, a kölcsönzés és a csoportos használat.
A) Könyvtári tér, könyvtári helyszín

 • forrásalapú tanórák helyszíne, ahol a diákok megtanulják az önálló tanulás, az információkeresés- és felhasználás módszereit
 • könyvtárhasználati órák helyszíne
 • értelmes időtöltés a buszra, délutáni foglalkozásra várakozóknak
 • közösségi tér
 • kulturális programok helyszíne
 • tanulási helyszín

B) Információk

 • szakmai és tanulmányi pályázatok figyelése
 • szakmai sajtó figyelése, munkaközösségenként ajánló készítése
 • az iskola működési alapdokumentumainak nyilvánosságát biztosító hely

C) Dokumentumok biztosítása

 • tanítási órákhoz
  • szótárak, feladatgyűjtemények nagy példányszámban
  • órai szemléltető eszközök
  • az órára való felkészüléshez
   • források (módszertan, ismeretterjesztő művek, szakkönyvek, CD-k, DVD-k, internet)
   • eszközök (fénymásoló, számítógép)
   • differenciáláshoz, tehetséggondozáshoz szükséges források, feladatok
   • tanuláshoz
    • kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzése
    • kötelező és szorgalmi feladatokhoz források és segítség
    • tankönyvkölcsönzés (ingyen tankönyv, tartós tankönyv)
    • projektmunkákhoz, tanulmányi versenyekhez forrás és eszköz

D) Információs műveltség fejlesztése, olvasóvá nevelés

 • ennek érdekében könyvtári tanórák, programok szervezése
 • kollégák támogatása ötletekkel, feladatlapokkal

E) Elektronikus szolgáltatások

 • többnyelvű, interaktív könyvtári portál
  • könyvtári hírek
  • aktualitások
  • kulturális, közhasznú tartalmak
  • könyvtárhasználati ismeretek
  • olvasásnépszerűsítő programok
  • helytörténet
  • fotóalbum
  • Web 2.0 szolgáltatások

Szirén adatbázis

 • 24 órában elérhető elektronikus adatbázis
 • online kölcsönzés, előjegyzés