Go to Top

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0050

PRI LA PROJEKTO

La celo de la projekto estas, ke per siaj formalaj kaj neformalaj eblecoj la biblioteko helpu la kvalitan edukadon, la evoliugon  de legaj kaj informadikaj kompetentecoj.

Per evoluigo de la elektronikaj servoj realigitaj kadre de la konkurso,  per la trejnado de la bibliotekisto-instruisto, per programoj popularigantaj legadon kaj uzadon de la biblioteko ni celas subteni la procedon de la  scio-alproprigiado.

Dum la projekto kaj rezulte de ĝi antaŭvideble kreskos la nombro de tiuj aktivaj uzantoj de biblioteko, kiuj havos la informserĉajn strategiojn necesajn por dumviva lernado.

 

AGADOJ REALIGOTAJ KADRE DE LA KONKURSO:

 

Tendaroj

2 fojojn: Beletra legotendaro – ni planas kun la partoprenantaj grupoj prilaboradon de beletraj verkoj per maskofarado, pupofarado, dramaj ludoj, aldonante pupteatron.

1 fojon: Medioprotekta legotendaro – la tendaron ni organizos kun la celo elformi mediokonscian sintenon pere de komunumaj ludoj sentemigantaj pri la medio, manlaborado per reutiligeblaj kaj naturaj materialoj.

1 fojon: Tendaro pri loka valoro – tiu ĉi legotendaro kun karaktero de dumtagejo estos aranĝita en la lerneja biblioteko kun la celo konatigi la lokajn valorojn de nia urbo.
La bibliotekan esplorlaboron sekvas vizitado al la lokaj vidindaĵoj, dum kio la gelernantoj faros ankaŭ fotojn. La materialo kompilita pri la lokaj valoroj estos publikigita sur la biblioteka retportalo kaj en broŝuro.

Kvizoj

„Litervoranto”  – La urban kvizon de 3+1(buŝa) etapo, pri tekstokompreno ni realigos kunlaborante kun aliaj urbaj lernejoj, celante popularigon de la legado. Fine de la kvizo la plej bonaj povos kunkursi en la buŝa finalo.

 „Ni legu por kompreni unu la alian!”  – La 3-etapan korespondan kvizon pri la uzado de biblioteko ni organizos por la gelernantoj de specialaj lernejoj kun la celo popularigi legadon.

 

Ekzerca aktivado

“Ni legu ludante!” –  La 4 tematikajn ekzercadojn pri la uzado de biblioteko ni planas fari per tabulaj ludoj por gelernantoj de la 3a-4a klasoj.  Ni realigos ĉi tiun programon adaptante la bonan praktikon de la Biblioteko Somogyi en Szeged.

 ”Fabeltrajno” – Dum la 4 legopopularigaj bibliotekaj aktivadoj la fabeltrajno veturigos la gelernantojn de la 1a kaj 2a klasoj al diversaj regionoj. Laŭ sia intereso ili povos viziti la landojn de la popolfabeloj, bestoj, feoj, aŭ gigantoj.

Aranĝaĵo

 ”Fabelaro” – Ni faros alireblaj por la gelernantoj scenejajn adaptaĵojn de beletraj verkoj, troveblaj ankaŭ en nia libraro.

„Renkontiĝo de verkisto kaj legantoj” – Persona konversacio, interaktiva agado, senpera renkontiĝo kun konataj verkistoj.

 

Kreo de biblioteka retportalo en la lingvoj hungara, Esperanto, germana kaj angla

 

La planitaj programoj estas grupe realigendaj aktivadoj, kiuj donos eblecon partopreni ankaŭ al la gelernantoj, kiuj bezonas specialan edukadon kaj/aŭ havas plurajn malavantaĝojn. Per la ellernado de konscia uzado de biblioteko, kaj de serĉteknikoj tiuj gelernantoj ricevos pluan ŝancon por orientiĝi en la informadika socio.

Per la aktivadoj de la planita projekto realiĝos kompleksa evoluigo de kompetentecoj: kopetenteco pri la gepatra lingvo, efika, memstara lernado, informadika kompetenteco, estetika-arta konscio, sociala kompetenteco, iniciatemo, natursciencaj kompetentecoj.

Per aktiva uzo de biblioteko kaj per la uzo de la lernitaj serĉo-strategioj iĝas atingeblaj por la infanoj la informoj, kiuj interesas ilin. La tendaroj kaj ekzercaj aktivadoj, popularigantaj la uzadon de biblioteko, instigas la gelernantojn kuraĝe uzi librojn, kaj akiri rutinon en la prilaborado de informoj.