Go to Top

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0050

A PROJEKTRŐL

 A projekt célja, hogy a könyvtár a nem formális és informális lehetőségeivel segítse a minőségi oktatást, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.

A pályázatban megvalósított elektronikus szolgáltatások fejlesztésével, a könyvtárostanár képzésével, a könyvtárhasználatot és az olvasást népszerűsítő programokkal kívánjuk támogatni a tudásszerzés folyamatát.

A projekt során, illetve annak eredményeként várhatóan növekedni fog az aktív könyvtárhasználók száma, akik az élethosszig tartó tanulás érdekében szükséges információkeresési stratégiákkal rendelkeznek majd.

 

A PÁLYÁZATBAN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK:

 

Táborok

2 alkalommal Szépirodalmi olvasótábor – A táborokban szépirodalmi művek feldolgozását tervezzük a résztvevő csoportokkal, jelmezkészítéssel, bábkészítéssel, drámajátékkal, bábjátékkal kiegészítve.

1 alkalommal Környezetvédelmi olvasótábor – A tábort a környezettudatos magatartás kialakítása céljából tervezzük, érzékenyítő közösségi játékokkal, újrahasznosítható és természetes alapanyagokból való kézműveskedéssel.

1 alkalommal “Helyi-érték” tábor – A napközi jellegű helyismereti olvasótábort a város helyi értékeinek megismerése céljából szervezzük az iskolai könyvtárban. A könyvtári kutató munkát a helyi nevezetességek felkeresése követi, melynek során a tanulók fotókat is készítenek. A helyi értékekről összeállított anyag a könyvtári portálon, illetve egy kiadvány keretében lesz publikálva.

 

Vetélkedők

“Betűfaló” – A 3+1 (szóbeli) fordulós szövegértési városi vetélkedőt más városi iskolákkal együttműködve valósítjuk meg az olvasás népszerűsítése céljából. A vetélkedő végén szóbeli döntő keretében versenyezhetnek a legjobbak.

 “Olvassunk, hogy értsük egymást!” – A 3 fordulós levelezős könyvtárhasználati vetélkedőt speciális iskolában tanulók számára szervezzük az olvasás népszerűsíte céljából.

 

Foglalkozás

“Olvassunk játszva!” –  A 4 tematikus könyvtárhasználati foglalkozást táblás játékokkal tervezzük 3-4. osztályos tanulók számára. A szegedi Somogyi könyvtár jó gyakorlatát adaptálva valósítjuk meg ezt a programot.

 “Mesevonat” – A 4 tematikus olvasásnépszerűsítő könyvtári foglalkozáson a mesevonat más-más vidékre utaztatja az 1-2. osztályos tanulókat. Érdeklődésnek megfelelően eljuthatnak Tündérországba, a Sárkányföldre, a Boszorkánybirodalomba, a Kalózok Földjére.

 

Rendezvény

 “Mesetár” – A könyvtári állományban is megtalálható szépirodalmi alkotások színpadi feldolgozásait tesszük elérhetővé a tanulók számára.

„Író – olvasó találkozó” – Személyes beszélgetés, interaktív foglalkozás, közvetlen találkozás ismert írókkal

 

Könyvári portál kialakítása magyar, eszperantó, német és angol nyelven.

A tervezett programok csoportosan megvalósítandó tevékenységek, melyek lehetőséget adnak a sajátos nevelési igényű és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is a részvételre. A tudatos könyvtárhasználat és a keresési technikák elsajátításával további esélyt kapnak ezek a tanulók az információs társadalomban való eligazodáshoz.

A projekt tervezett tevékenységeivel komplex kompetenciafejlesztés valósul meg: anyanyelvi kompetencia, hatékony, önálló tanulás, digitális kompetencia, esztétikai-művészi tudatosság, szociális kompetencia, kezdeményezőképesség, természettudományos kompetenciák fejlesztése.

Aktív könyvtárhasználattal elérhetővé válnak a gyerekek számára az őket érdeklő információk az elsajátított keresési stratégiák alkalmazásával. A könyvtárhasználatot népszerűsítő táborok és foglalkozások ösztönzik a diákokat arra, hogy bátran nyúljanak a könyvekhez, és szerezzenek jártasságot az információk feldolgozásában.